Đóng

Quản Trị

Chúng tôi làm những gì?  Chúng tôi đại diện cho khách hàng có nhu cầu mua các dự án bất động sản, tư vấn khách hàng về tình hình và giá cả thị trường, giúp khách hàng thương lượng, tìm hiểu dự án và hoàn thành thỏa thuận mua bán. Chúng tôi làm việc đó như thế nào?  Chúng tôi sử dụng những kinh nghiệm lâu năm từ nhiều thương vụ tương tự để tư vấn cho khách hàng và mang lại giá trị cho những khoản đầu tư của khách hàng. Với dự án đầu tư bất động sản, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận có hệ thống, từ bước lập chiến lược đầu tư tới bước phát triển thành những danh mục bất động sản. Trong từng thương vụ, chúng tôi xem xét các yếu tố kỹ thuật của dự án cũng như xu hướng phát triển của thị trường trong tương lai và chiến lược thoái vốn thích hợp nhất. Chúng tôi theo sát những diễn biến của thị trường và tận dụng mọi cơ hội có được. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?  Từ các quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước tới nhà đầu tư cá nhân, các công ty gia đình.
cong-ty-194

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 194

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 194 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 194 tên cũ là Công Ty Xây Dựng Công Trình 194, được thành lập theo quyết định số: 2328/QĐ-UB ngày 30/12/1994 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh […]

14/11/2018 xay dung 194