Đóng
Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Chuyên viên môi giới Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Chúng tôi làm những gì? Chúng tôi đại diện cho khách hàng có nhu cầu mua các dự án bất động sản, tư vấn khách hàng về tình hình và giá cả thị trường, giúp khách hàng thương lượng, tìm hiểu dự án và hoàn […]

07/12/2018

tan-500x500

Chuyên viên môi giới Từ Thành Tân

Chúng tôi làm những gì? Chúng tôi đại diện cho khách hàng có nhu cầu mua các dự án bất động sản, tư vấn khách hàng về tình hình và giá cả thị trường, giúp khách hàng thương lượng, tìm hiểu dự án và hoàn […]

06/12/2018 Từ Thành Tân

error: Content is protected !!