Nhân tướng học dưới góc nhìn của các Shark Tank Việt Nam

Shark Phú cho rằng việc xem tướng, định tướng cũng là một quá trình phân tích. Và để phân tích được thì Shark Phú đọc sách tướng và dựa vào trải nghiệm Trên Shark Tank Việt Nam, Shark Phú được biết đến với phong cách […]

20/11/2018 huy dong von, Shark Phú