Phân tích thị trường kinh tế trong tương lai

Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng trong tương lai nhờ nhu cầu lương thực ngày càng tăng trên toàn thế giới. Sự gia tăng nhu cầu này sẽ là kết quả của việc dân số thế giới ngày càng tăng và mức sống ngày càng nâng cao. Nhu cầu tăng sẽ dẫn đến nhu cầu về lương thực, đất đai và tài nguyên để cung cấp cho nó. Điều này sẽ tạo ra một ngành công nghiệp phát triển sẽ tạo ra việc làm trong nông nghiệp và các ngành liên quan khác. Nền kinh tế toàn cầu sẽ thịnh vượng hơn rất nhiều nhờ vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Một trong những lý do khiến ngành nông nghiệp sẽ phát triển là do nhu cầu về lương thực trên toàn thế giới tăng lên. Dân số thế giới đang gia tăng nhanh chóng, đồng nghĩa với việc nhu cầu lương thực trên toàn thế giới ngày càng lớn. Ngoài ra, nhiều người đang trở nên giàu có hơn nhờ những tiến bộ công nghệ. Họ có thể mua thực phẩm và điều kiện sống tốt hơn, dẫn đến nhu cầu về nông sản lớn hơn. Điều này có nghĩa là ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng trong tương lai do nhu cầu lương thực trên toàn thế giới tăng cao .

Một lý do khác khiến ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng là do nhu cầu về đất đai và tài nguyên để cung cấp cho ngành này tăng lên. Nhiều nông dân trên khắp thế giới không thể đáp ứng nhu cầu hiện tại do nguồn lực hạn chế. Ví dụ, nông nghiệp sử dụng nhiều nước, có nghĩa là nông dân cần được tiếp cận với nguồn nước sạch. Ngoài ra còn có nhiều quy định về canh tác, có nghĩa là nông dân phải đối phó với băng đỏ khi cố gắng đáp ứng nhu cầu. Việc tăng cường công nghệ và vật tư trang trại sẽ giải quyết những vấn đề này và cho phép người nông dân đáp ứng nhu cầu hiện tại. Điều này có nghĩa là một sự bùng nổ trong ngành công nghiệp và sẽ tạo ra nhiều việc làm mới trong nông nghiệp .

Có một số người tin rằng những tiến bộ công nghệ có thể khiến một số công việc trở nên lỗi thời. Điều này sẽ xảy ra do những tiến bộ công nghệ trong các lĩnh vực như robot và tự động hóa – có nghĩa là các công việc có thể trở nên lỗi thời. Thêm vào đó, robot hiện có thể làm nhiều công việc của con người hiệu quả hơn nhiều so với con người. Tự động hóa đã tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực sản xuất, có nghĩa là nó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn trong nông nghiệp một khi nó trở nên đủ hiệu quả để cạnh tranh với máy móc .

Sự gia tăng nhu cầu về đất đai và tài nguyên có thể không đủ đáp ứng vì nguồn vốn chính phủ giảm . Nhiều chính phủ đang gặp khó khăn do doanh thu từ thuế bị giảm từ một đồng tiền được định giá quá cao và tỷ lệ tội phạm gia tăng. Nhiều nông dân phụ thuộc vào các khoản trợ cấp, cho vay và trợ cấp của chính phủ vì họ không có khả năng tự trả thuế hoặc mua nguyên liệu. Nếu các quỹ này giảm hoặc ngừng hoàn toàn, các trang trại có thể bị phá sản vì họ không thể mua được nguyên liệu hoặc vật tư mà không có sự hỗ trợ từ chính phủ .

 Cũng có những lo ngại rằng tiến bộ công nghệ có thể khiến một số người lạc hậu vì những tiến bộ công nghệ như trí tuệ nhân tạo và người máy. Những tiến bộ này có thể khiến một số người trở nên lạc hậu vì họ có thể không cần đến sự tương tác hoặc lao động của con người nữa. Các hệ thống robot hoặc AI có thể dễ dàng thực hiện hầu hết các công việc của con người hiệu quả hơn nhiều so với con người hiện nay. Thêm vào đó, robot không xảy ra tai nạn hoặc sự cố tại nơi làm việc như con người, vì vậy sẽ có ít việc làm hơn cho con người khi các hệ thống này trở nên phổ biến.

Tự động hóa đặt nhân viên vào thế bất lợi vì các công ty có thể chọn ai thuê rẻ hơn – nghĩa là nhân viên có thể có nguy cơ mất việc nếu chúng chưa được tự động hóa. Điều này gây ra một vấn đề lớn cho xã hội vì nó hủy hoại mối quan hệ giữa các nhân viên và hủy hoại tinh thần làm việc vì nhân viên có thể bị sa thải bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo hoặc bồi thường nếu công ty không cần họ nữa.

Nhìn chung, ngành nông nghiệp sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng trong tương lai do nhu cầu lương thực tăng trên toàn thế giới, tăng đất đai và tài nguyên và tự động hóa tăng việc làm trong ngành nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *