CEO Apple Tim Cook: Lời khuyên này sẽ giúp cho sinh viên tiết kiệm 15 năm trong sự nghiệp

Bài phát biểu giúp sinh viên tiết kiệm 15 năm đi tìm lẽ sống cuộc đời của Tim Cook! Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2017, CEO Apple Tim Cook có bài phát biểu với sinh viên Đại học MIT tốt nghiệp tại giảng đường […]

13/11/2018 apple