BNI Win Win Chapter với triết lý “Cho là nhận”, “Gieo trồng chứ không săn bắn”

BNI Win Win Chapter ra mắt ngày 22/6/2013 với 35 thành viên ban đầu và nhanh chóng đạt danh hiệu Chapter Platinum vào tháng 1/2014 cùng với 54 thành viên.   Hiện nay BNI Win Win Chapter có 57 thành viên là chủ doanh nghiệp […]

28/11/2018 BNI Win Win Chapter