Nhà đầu tư đổ về Nhơn Trạch – Đồng Nai vì giá đất tăng phi mã

Trong một năm qua, giá đất tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) liên tục nhảy múa, theo ghi nhận của một số công ty nghiên cứu thị trường mức tăng gấp đôi so với năm ngoái, thậm chí có giai đoạn thị trường còn lên “cơn […]

09/11/2018 Dong Nai, Nhon Trach