Chuyên viên môi giới Khưu Lý Đạt

Chúng tôi làm những gì? Chúng tôi đại diện cho khách hàng có nhu cầu mua các dự án bất động sản, tư vấn khách hàng về tình hình và giá cả thị trường, giúp khách hàng thương lượng, tìm hiểu dự án và hoàn […]

06/12/2018 hưu Lý Đạt, Khưu Lý Đạt