Chuyên viên tư vấn đầu tư Lê Quốc Thái

Chúng tôi làm những gì? Chúng tôi đại diện cho khách hàng có nhu cầu mua các dự án bất động sản, tư vấn khách hàng về tình hình và giá cả thị trường, giúp khách hàng thương lượng, tìm hiểu dự án và hoàn […]

28/05/2019 Lê Quốc Thái