Lần đầu tiên mua nhà không nên bỏ qua những lời khuyên này

Mua nhà khi chưa tính toán kỹ bài toán tài chính, không tìm hiểu kỹ pháp lý ngôi nhà… sẽ khiến bạn mắc những sai lầm, tạo những áp lực vô hình và hối tiếc về sau. Là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập […]

19/11/2018 mua nhà