Pérolas Villas Resort: Hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vùng

Nhờ những tín hiệu tích cực từ hạ tầng giao thông, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Bình Thuận đang nhận được dòng vốn đầu tư mạnh mẽ nhất trong những năm vừa qua. Nổi bật trong đó là Pérolas – dự […]

21/11/2018 Pérolas Villas Resort