Shark Thủy: “Người ta nói trâu chậm uống nước đục”

Shark Thủy: “Người ta nói trâu chậm uống nước đục”, nhưng theo tôi thì cứ chậm chút, có khi được mua rẻ” Tại sự kiện Shark Tank Forum mới diễn ra, trong phiên thảo luận, Shark Nguyễn Ngọc Thủy đã có nhiều câu chuyện liên […]

21/11/2018 Shark Thủy