Tín dụng bất động sản sụt giảm trong năm 2022

Theo báo cáo tình hình hoạt động quý 3/2022 của Bộ Xây dựng, tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tính đến cuối tháng 8 giảm hơn 7.340 tỉ đồng so với tháng 6, còn 777.235 tỉ đồng. Kiểm soát huy động vốn doanh nghiệp bất động sản Bất động sản […]